Wat is je ziel en waar zit je ziel? En wat bekent de ziel voor je in je leven? deze vragen worden beantwoord in dit gesprek.