Wat gebeurd er met onze ziel als we doodgaan? Waar gaat de ziel naar toe en wat ervaart de ziel?
Waar is mijn thuis en hoe is het daar?
Wanneer ons lichaam doodgaat dan maakt onze ziel zich los van het lichaam en vertrekt het naar de thuiswereld. Deze reis kun je in 7 stappen verdelen.

1) Dood en het loslaten

Bij een sterven, of dit nu een bijna dood ervaring is of een werkelijk sterven , maakt de ziel zich los van het lichaam en kun je dat lichaam onder je zien. Een ziel die zijn lichaam ziet ervaart dit in eerste instantie vaak als een onbekend lichaam. Je ervaart de mensen eromheen en beseft dan pas dat het jouw lichaam was waar de mensen nu over treuren. Je kunt er frustraties over ervaren of boosheid als de dood onverwacht kwam of op een nare manier. Deze gevoelens ebben langzaam weg naarmate je dichter naar het licht toegaat.

2) De tunnel van licht

Wanneer mensen doodgaan dan vertellen zij altijd over een fel wit licht in de verte dat hen aantrekt. Een licht van liefde en vrede. Je voelt de kracht aan je trekken; alsof er een grote magneet is en langzaam zweef je naar het licht toe. Het straalt een enorme liefde uit. Het licht is de poort naar de zielswereld.. Het is de weg naar huis.

3) Thuiskomen

Wanneer je aan het eind van de tunnel bent dan ontmoet je daar je geliefden. Deze staan jou hier op te wachten om je een gevoel van thuis te geven. Als ziel ben je op dit moment nog sterk verbonden met het lichaam dat je achtergelaten hebt en je mist dit. De familieleden die je hier ziet willen zorgen dat je je weer thuisvoelt. Het kunnen je opa of oma zijn, familie of vrienden die overleden zijn, maar het zijn niet enkel familieleden van je huidige leven. Het zijn zielen die deel geweest zijn van jouw zielsevolutie. Ze hebben allemaal een rol gespeeld in een van jouw levens. Als ziel herken je hen ook meteen en dit geeft je een diep dankbaar en gelukkig gevoel van thuiskomen.

Als ziel heb je geen lichaam meer. Je bent pure energie maar je kunt elke vorm aannemen. Ook wordt de vorm van de zielen die jij ziet bepaalt door hoe jij hen verwacht te zien want de kracht van je gedachten is hier heel sterk en manifesterend.
Het welkomstcomité begroet je en je ervaart hun liefde.
Niet elke ziel heeft een welkomstcomité bij aankomst. Oudere verder gevorderde zielen die al vele malen geïncarneerd zijn hebben deze troost en bevestiging niet nodig en gaan gelijk door naar de volgende stap.

4) De heling en Oriëntatie fase

Nadat we verwelkomd zijn door onze verwanten gaan we door naar de heelkamers. Dit zijn geen echte kamers, maar alles is een energiesfeer. In deze sfeer krijg als het ware en lichtdouche van kleuren die specifiek op jou gericht zijn. Je krijgt hiermee nieuwe energie. Een leven lang werken in een lichaam en brein kan zwaar zijn voor een ziel. Je doet veel ervaringen op en sommige ervaringen kunnen lang bijblijven. In deze heelkamers kom je om hiervan te herstellen en je energie te vernieuwen.

Direct hierna ga je door naar je Gids voor een zelfevaluatie. Dit is de Gids die in elke leven bij je is en die jou het beste kent. Dit is de oriëntatiefase. Hier kijk je met je Gids naar je laatste leven. Naar je gelukkige momenten, naar de nare gebeurtenissen. Je bepreekt wat je anders had kunnen doen.
Je ziet je leven voor je in een soort scherm. Het is een film van je geboorte tot je dood als mens. Hier zie je tot in detail hoe je het leven aangepakt hebt. Het is een diepe les. Hier worden gelijk de lessen vastgelegd die je in een volgend leven weer uit moet werken. Maar eerst mag je uitrusten en genieten van het thuiszijn.

Deze orientatiefase is nuttig tijdens de SoulKeysessie. Hier worden gevoelens en overtuigingen blootgelegd die ook in je huidige leven een rol spelen.

5) Je zielsverwantengroep

Na de oriëntatiefase komen de aangekomen zielen allemaal bij elkaar in een soort grote zee van lichtjes.
Er hangt een verwachtingsvolle sfeer. De zee draait en kolkt en heeft vele “riviertjes die naar buiten toe stromen. Als ziel wordt je vanzelf naar zo’n zijriviertje geleid, als een afrit uit de grote zee nu op een energiestroom die bij jou past en die jou langzaam meeneemt naar je eigen thuis.
Aan het einde zie je cluster van lichtjes bij elkaar hangen, Dit wordt door cliënten omschreven als druiventrossen. Een zo’n cluster is van jou en daar ontmoet je je zielsverwanten.
Dit zijn zielen die tegelijkertijd als ziel geboren werden en hun ontwikkeling gaan gelijk op. De zielswereld heeft diverse stadia van ontwikkeling. Deze bespreek ik in een ander blog.
je voelt je thuis, diep geliefd en gerespecteerd.

6) De raad van Oudsten

Sommige zielen gaan bij thuiskomt gelijk door naar de raad van Oudsten. Hier is een vergelijkbaar zelfevaluatie gesprek , enkel nu niet met je Gids, maar met zielen die heel ver ontwikkeld zijn.
De raad bestaat uit 3 tot 7 leden die in een halve boog aan tafel zitten. Jij staat daar in het midden voor en je Gids staat links schuin achter je. Veel zielen ervaren angst hiervoor omdat ze nog de herinneringen van het Aardse leven hebben en bang zijn om veroordeeld te worden. Maar de raad is er vol liefde en begrip. Vanuit een diepe wijsheid wordt er weer naar je leven gekeken en wordt er gekeken naar hoe je het anders aan had kunnen pakken. Er wordt gekeken naar de lessen die je er uit kunt leren.

7) Verder leren

Nu kun je verder leren. Nu je thuis bent is dit niet een periode van niets doen en enkel liefde en geluk ervaren. Er wordt gewerkt. De lessen die jij als ziel moet leren in het leven worden hier uitgewerkt. Je krijgt er les van gidsen en leraren. Dit gaat door totdat je er klaar voor ben om al het geleerde op Aarde toe te passen.