fbpx
Thuiskomen bij de Oerbron

Thuiskomen bij de Oerbron

thuis bij Oerbron

Schilderij van Kerolos Safwat

Thuiskomen bij de Oerbron

Als je na een leven op Aarde terugkomt bij de Oerbron dan is dat de meest heugelijke dag in je leven.
Elke ziel is zeer verheugd als hij naar huis mag.
Daar kom je weer geheel in het éénzijn met de Oerbron. En In dat  éénzijn ervaar je het samenzijn met je overleden geliefden en zielsverwanten.
Hier kun je het leven op Aarde achter je laten.
De dualiteit die je daar zo gevangen hield maar ook zoveel diepe ervaringen gaf.
Het was het leven dat je zelf gekozen had want juist die dualiteit op Aarde geeft je zoveel ervaringen. En daar kwam je voor.

Nu is het tijd om uit te rusten, om je weer dicht bij je Oerbron te voelen.
Nu niet zelf ervaren maar de ervaringen van al de zielen  te voelen die gematerialiseerd zijn.
Om dan na een tijd je weer voor te bereiden op een nieuw uitdagend leven.
Welkom lieve ziel, Je bent thuis bij de Oerbron.

 

 

 

 

 

Hoe kan ik mijn huilbaby helpen?

Hoe kan ik mijn huilbaby helpen?

Hoe kan ik mijn huilbaby helpen?

Huilt jouw baby veel? Is hij/zij zo onrustig maar weet je niet waarom?

Het is heel normaal dat baby’s met huilen aangeven dat ze bv honger hebben, moe zijn of zich ongemakkelijk voelen, ergens pijn hebben. Soms huilt een baby erg veel. En dat kan weer spanning geven.

Maar de zielen van de baby’s zijn gekomen vanuit de geestelijke wereld en moeten heel erg wennen in deze aardse wereld. Het is helemaal niet erg als een baby huilt, het is wel belangrijk dat we goed luisteren.

Even naar de situatie kijken

Als ouders zijn we soms te gehaast om te voelen wat ons kindje nodig heeft. We hebben het druk met werk en  hebben soms zelf allerlei gevoelens en irritaties. Maar een baby voelt de onuitgesproken conflicten tussen de ouders. Het voelt de spanning. Omdat ziel zo gewend is aan liefde en acceptatie is emotionele spanning voor de baby heel onrustig en onbegrijpelijk. De ziel is hier niet aan gewend. En protesteert. Dus gaat je baby huilen. Maar in onze maatschappij is huilen niet geaccepteerd dus we negeren een deel van dit gehuil. Hierdoor krijgt je baby de boodschap: dat huilen niet goed is. dat hij niet gezien wordt of erkend.

Maar waarom huilen sommige baby’s zoveel?

Vanuit de spirituele wereld gezin is er een verklaring : jonge baby’s missen de intense liefde van de zielswereld en de vrijheid daar en hun ziel heeft veel moeite met de beperkingen in het lichaam. Hierdoor ontstaan er ongemakkelijke en verdrietige gevoelens.

Een kind heeft een geestelijke oorsprong en heeft afscheid genomen van gelijkgestemde zielen, hier weet de baby nog niet of hij (h)erkend wordt en gezien wordt in wie hij/zij is. Vaak voelt een baby zich niet gezien want wij zijn als ouders vaak  bezig met onszelf. Daardoor blijft hij verlangen naar de geestelijke wereld. Dit gemis uit zich in gehuil.

De ziel van de baby moet heel erg wennen aan het lichaam en staat nog volledig in contact met de zielswereld tot een jaar of 2. Tijdens deze periode ervaart het kind de emoties en gevoelens van de mensen om hem heen als zijn eigen want het kan nog geen onderscheid maken tussen jij en ik.  Daarna begint het bewustzijn van het kind te ontwikkelen en wordt langzaam de deur naar de zielswereld een beetje dichter gezet. Maar er kunnen diverse reden zijn waarom een baby huilt;

baby boy

Lichamelijke reden van huilen:

 • Allergie, bv jeuk voor waspoeder, of stoffen
 • Ze hebben het te koud of te warm
 • Er is een gluten overgevoeligheid, dus zijn er darmkrampjes.
 • Er kunnen te scherpe of harde geluiden zijn. ( denk aan bv de tv)
 • een gevoelige baby kan last hebben van elektriciteit (bijvoorbeeld als zijn bedje dicht bij stopcontacten staat)

Gevoelsmatige reden van huilen:

 • De baby voelt afstand van de moeder nu hij niet meer in haar buik zit.
 • De baby moet de geboorte verwerken als deze bv moeilijk gegaan is.
 • Het kan zijn dat de baby zich onveilig voelt bv omdat er veel spanning in huis is, en hij mist hier het contact met de moeder die hem geruststelt.
 • De baby is gewend in de baarmoeder aan geluiden en ervaringen en mist deze als zijn kamertje misschien te stil is.
 • Soms zijn er weer juist teveel indrukken waardoor gevoelige baby’s snel overprikkeld raken.

Spirituele reden van huilen:

 • De baby heeft net afscheid genomen van de geestelijke wereld en heeft soms heimwee naar de geestelijke wereld
 • De baby is in zijn ziel volwassen en heeft volwassen en kinderlijke behoeften aan communicatie
 • De ziel is met een reden naar Aarde gekomen en wil ook de ouders liefde schenken en hen ondersteunen in hun levensmissie, maar dit wordt vaak niet gezien.
 • De baby heeft behoefte aan rust en stilte momenten, bijvoorbeeld in de natuur en mist dit.
 • De baby staat nog volop in contact met de liefdevolle zielswereld en wil diezelfde liefde en erkenning ook graag op Aarde en huilt om dit gemis.

ouders met baby liefde
Hoe ga je praktisch om met het huilen.

Nu je weet welke redenen er allemaal kunnen zijn voor huilen kun je het beste in afstemming op je baby naar je baby toegaan en checken in je gevoel wat de reden kan zijn voor het huilen
Eerst check je alle lichamelijke redenen.
Daarna onderzoek je met je intuïtie de gevoels- en spirituele oorzaken.
Hierdoor leer je steeds meer te vertrouwen op je gevoel.
Wees je bewust van je eigen gevoelens en emoties. Wat speelt er in jou? Wat speelt er tussen jou en je partner of tussen andere gezinsleden?  Accepteer dat negatieve emoties gehoord en gezien willen worden. En zoek hulp als je hieraan wilt gaan werken. Want je baby voelt deze spanning. De baby voelt jouw onverwerkte emoties en reageert daarop omdat het als zijn/haar eigen emoties aanvoelt. Zit er verdriet of boosheid in jou dan kun je dat in je baby terugzien.

Probeer dus niet om het huilen van je baby te doen stoppen, maar probeer je baby te helpen door aandacht te hebben. Je heeft hierbij non verbaal de boodschap dat je je kindje ziet en erkent. Je erkent dat je kindje verdrietig of boos mag zijn. Want ook jouw eigen emoties mogen er zijn!

Contact maken met de Ziel van je baby

Huilt jouw baby nog steeds En heb je al van alles geprobeerd? Probeer dan een zielsgesprek met je huilbaby. Via een geleide visualisatie ga je naar de zielswereld en ontmoet je de ziel van je kindje. Hier kun je nu te weten komen wat de reden is voor het huilen en kun je gerichter gaan helpen. Het geeft je diepe inzichten in wat er allemaal speelt en waarom je kindje zo huilt.

Overdenking:

Je kindje is een ziel dat een lichaam omvat. Dat is de reden waarom baby’s zo lief zijn en open. Zo puur. Je kijkt regelrecht naar de prachtige eigenschappen van de ziel. Erken die en koester die. Zie wat een wonder je baby eigenlijk is. Een ziel die er bewust voor gekozen heeft een leven op aarde aan te gaan  en nu in jouw baby de ervaringen gaat ervaren. Geef je kindje de liefde en ondersteuning en laat hem/haar zijn wie ze zijn. Geef je kindje de liefde, de vrijheid, de erkenning en help hem/haar de mogelijkheden van het leven te zien.

 

Je kind ontmoeten voor de conceptie

Je kind ontmoeten voor de conceptie

Ver voordat de conceptie plaatsvindt en de ziel zich verbindt met zijn fysieke vorm is er al sprake van interactie tussen ouders en kind. De ziel voelt zich aangetrokken tot een bepaalde moeder, vader of allebei of kiest bewust een gezin waar het zijn doelen kan verwezenlijken. Als de ziel heeft gekozen waar en bij wie hij wil incarneren verbindt hij zich met zijn toekomstige ouders. Hij is vanaf nu bij hen aanwezig en zal hen begeleiden naar het moment van de conceptie. Dit alles om er voor te zorgen dat op dat moment de situatie perfect is voor de ziel om zijn reis te beginnen.

Zoals de geboorte een levensbepalende indruk achterlaat in het wezen van kind en daarmee de basis legt voor zijn verder leven op aarde, zo is ook het moment van conceptie van wezenlijk belang. De manier waarop de ziel voor het eerst contact maakt met de fysieke materie is de blauwdruk voor zijn verdere aardse ervaring. De conceptie is daarmee een eerste geboorte in fysieke vorm, terwijl de werkelijke geboorte gaat over de manifestatie van die fysieke vorm als eigen individu op aarde.

Veel ouders zijn zich tegenwoordig bewust van de invloed van zwangerschap en geboorte op het verdere leven van hun kind. Ze doen er tijdens de zwangerschap bewust alles aan om de beste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van hun kind. Datzelfde geldt ook voor de preconceptie fase. Die kunnen we met een soortgelijke bewustwording tegemoet treden. Hoe optimaler de omstandigheden zijn, hoe vrijer en makkelijker de overgang is voor een ziel naar de dichtheid van de materie. Want dat is niet altijd even makkelijk. Het afdalen in dichtheid en frequentie is een noodzakelijke weg die veel aanpassing van de ziel vraagt. Het enorme licht en veld van de ziel zal zijn weg moeten vinden naar een fysieke expressievorm met minder vrijheid en ruimte. Dat is de reden dat een ziel tijdens de zwangerschap er nog regelmatig voor zal kiezen om buiten de baarmoeder in zijn oorspronkelijke veld te verblijven. Vanuit daar kan het langzaam wennen aan zijn nieuwe bestaansvorm. Een liefdevolle en begripvolle aanwezigheid van de ouders waarin deze zich bewust zijn van deze reis kan deze weg en daarmee het begin van een nieuw leven op aarde vrijer en liefdevoller maken.

Een soortgelijke transitie treedt ook op onderweg naar het moment van conceptie. Om de verbinding aan te gaan met zijn allereerste fysieke vorm van versmelting tussen eicel en zaadje zal de ziel zijn frequentie dusdanig moeten verlagen. Dat is een uitdaging waarin de ziel wordt begeleid door zijn engelen en lichtwezens van zijn zielengroep. Maar ook als ouder kan je je kind daarbij helpen. Kan je je voorstellen dat het voor een ziel zachter en liefdevoller binnenkomen is op een plek waar zijn ouders al klaar staan om hem te ontvangen? Dat het makkelijker binnenkomen is als de ouders zelf al veel van hun trauma’s hebben geheeld zodat ze niet meer van invloed zijn op de binnenkomende ziel? Kan je je voorstellen dat een ziel zich zoveel meer welkom en geliefd voelt als de ouders ook al voor de conceptie met liefde hun kind verwelkomen? Dat zijn dingen die de reis van een ziel een stuk gemakkelijker kunnen maken. De ziel voelt zich dan welkom en kan het vertrouwen in zichzelf laten groeien.

Voor ouders is dat niet altijd even makkelijk. Misschien zijn ze zich helemaal niet bewust van de reis die hun kind voor de conceptie al gaat. Soms hebben de ouders het gevoel dat ze geen invloed hebben op de natuur of dat de trauma’s te overweldigend zijn. Soms voelen ze hun kind al langer bij zich maar worden ze niet zwanger. Soms begrijpen ze helemaal niet waarom ze niet zwanger kunnen worden. Maar het gaat er nu net om daarin je verantwoordelijkheid te nemen en te zien dat je wel degelijk van invloed bent op de manier waarop jouw kindje bij je komt. Alleen al door aanwezig te zijn en je te openen voor je kindje zorgt al voor een heel nieuwe ervaring. En dan bedoel ik helemaal openen, met alle pijn en verdriet en trauma’s die op dat moment naar boven komen. Als je je werkelijke openstelt voor het ontvangen van een kindje kan dat gevoelens bij je oproepen. Het gevoel dat je het niet verdient of niet waard bent, angst dat je geen goede ouder zal zijn, de angst dat je toch niet zwanger zal worden na zoveel jaren van proberen, de angst om weer een kindje te verliezen. Welke angst, pijn of verdriet dat ook mag zijn door je te openen voor je nieuwe kindje zeg je daarmee ook ja tegen al deze gevoelens. En deze gevoelens hebben de ruimte nodig, zodat er ruimte kan ontstaan. Ruimte in jou om een ziel te kunnen ontvangen.

Soms is de reis tot aan conceptie al genoeg voor een ziel om te ervaren. De ziel zal dan zijn energie terugtrekken met als gevolg dat zijn lichaam in wording sterft. Voor de ouders kan dit een heftige ervaring zijn. Om zo vroeg al hun kindje te verliezen. Maar er zijn vele perspectieven. De ziel zal het misschien jammer vinden om niet bij jullie te komen, tegelijk blijft het trouw aan zijn eigen weg. Wij, hier op aarde, ervaren zo’n verlies als intens verdrietig. De ziel weet dat alles licht is en niets eindig. Het ervaren van dit verlies kan in de ouders nieuwe poorten openen. Poorten om een nieuwe ziel met al zijn licht de ruimte te geven. De ziel is daarmee dienstbaar geweest aan de ouders en zijn eventuele broertje of zusje. In sommige gevallen bereid hij zijn eigen weg voor en komt hij opnieuw bij zijn ouders om nu wel geboren te worden.

Elke aanstaande vader en moeder en heeft zijn eigen proces onderweg naar de conceptie. Daarnaast is er een gezamenlijk proces. De nieuwe ziel wil niets liever dan ontvangen worden in de juiste, door hem gekozen omstandigheden en zal er daarom ook alles aan doen om zijn ouders te laten ervaren wat nodig is om bij hen te komen. De ziel doet dit met uiterste toewijding en liefde. Weet dus als ouders dat je deze weg niet alleen gaat en dat je kindje nu al bij je is. Samen met alle engelen en lichtwezens die jullie ondersteunen op deze prachtige weg van bewustwording en liefde.

( Credits to Suzanne van der Laan )
Contact met je overleden dierbare

Contact met je overleden dierbare

Wanneer je dierbare overlijdt is dit een groot gemis. Onze sterkste wens is contact te blijven houden. En dit kan. Ook al is het lichaam er niet meer, de ziel van de overledene is er nog wel en deze leeft eeuwig. De ziel heeft zelf na het overlijden een hele sterke wens om te troosten en wil graag zien dat de levenden zich kunnen redden. Dan pas heeft het de rust verder te reizen naar zijn werkelijke thuis: de zielswereld.

Er zijn veel manieren waarop een ziel probeert contact te maken na het overlijden van het lichaam. Dit lukt echter enkel als je er voor open staat. Een ziel kan je niet bereiken als je een negatieve energie bij je draagt. Negatieve energie vormt een blokkade.

Vormen van negatieve energie zijn: diep verdriet, diepe boosheid of woede, diepe frustratie, haatgevoelens of sterke twijfel.
Het is begrijpelijk dat je diep verdriet hebt en het is heel normaal. Maar als je dit contact graag wilt troost jezelf dan met de wetenschap dat het mogelijk is. Denk bij een overlijden daarom ook aan de mogelijkheid van contact. Weet dat ook al is de ziel niet meer in het lichaam en kan de persoon dus lijfelijk niet meer bij je zijn, toch is die persoon er nog steeds en wil hij graag contact. Probeer hier wat kracht in te vinden zodat het je verdriet wat minder maakt. Hierdoor stel je je meer open.

Manieren waarop de ziel contact kan maken met de achtergebleven dierbaren:

 • Door zijn energie te richten op een speciale plek op het lichaam. Dat zijn met name de plekken die extra gevoelig zijn. Bv. achter je oor of in je nek.
 • Door energie te verstrooien zodat dit alle kanten opschiet en een straal ervan bij de verdrietige persoon terecht komt. Hierdoor kun je ineens een gevoel opmerken of een beeld krijgen dat met de overledene te maken heeft en jou een vorm van troost geeft.
 • Door energie te richten op een bijzonder voorwerp zodat dit ineens in de gedachte komt van de levende persoon. Dit voorwerp heeft een bijzondere rol gespeeld en de levende persoon zal ineens herinneringen naar boven halen als ze dit voorwerp ziet. Let op gedachtes die ineens in je op komen. Zo kun je ineens denken aan die ring die van de overledene was en in dat laatje ligt, of die ene foto die voor de overledene zo speciaal was. Als zoiets in je gedachte komt en je dat een vorm van troost geeft dan weet je dat de ziel van de overledene dit gestuurd heeft en jou zo wil helpen om verder te gaan in het leven.

Wil je contact ervaren met je overleden dierbare direct na het overlijden, stel je dan open hiervoor. Geef aandacht aan je lichaam en let erop of je ergens een aanraking ervaart of gevoel ervaart.

Een van de meeste gebruikte manieren voor een ziel om de levenden te bereiken is door te wachten tot diegene in een droomstaat is. In de droomstaat is het verdriet dat je voelt een stuk minder en hierdoor is het voor de ziel veel makkelijker jou te bereiken.

Vergevorderde zielen zijn in staat een droom te creëren.  Een minder gevorderde ziel gebruikt een bestaande droom om daar in te stappen. Het zogenaamde droomweven. Zo kun je in een droom ineens je overleden dierbare zien. Dit is geen wensdenken. Het is een bewust contact van de ziel. De ziel stuurt in een droom tevens sterke verjongende energie naar het bewustzijn van de levende persoon zodat deze zich de droom kan herinneren.

Ik hoop dat het je lukt contact te krijgen. Een SoulKey sessie kan ook helpen dit contact te krijgen en dit contact op een diepere manier ervaren. Soulkey geeft hierbij extra inzicht in waarom diegene overleed en waarom alles in je leven zo gaat.

De weg van de thuiskomende ziel

De weg van de thuiskomende ziel

Wat gebeurd er met onze ziel als we doodgaan? Waar gaat de ziel naar toe en wat ervaart de ziel?
Waar is mijn thuis en hoe is het daar?
Wanneer ons lichaam doodgaat dan maakt onze ziel zich los van het lichaam en vertrekt het naar de thuiswereld. Deze reis kun je in 7 stappen verdelen.

1) Dood en het loslaten

Bij een sterven, of dit nu een bijna dood ervaring is of een werkelijk sterven , maakt de ziel zich los van het lichaam en kun je dat lichaam onder je zien. Een ziel die zijn lichaam ziet ervaart dit in eerste instantie vaak als een onbekend lichaam. Je ervaart de mensen eromheen en beseft dan pas dat het jouw lichaam was waar de mensen nu over treuren. Je kunt er frustraties over ervaren of boosheid als de dood onverwacht kwam of op een nare manier. Deze gevoelens ebben langzaam weg naarmate je dichter naar het licht toegaat.

2) De tunnel van licht

Wanneer mensen doodgaan dan vertellen zij altijd over een fel wit licht in de verte dat hen aantrekt. Een licht van liefde en vrede. Je voelt de kracht aan je trekken; alsof er een grote magneet is en langzaam zweef je naar het licht toe. Het straalt een enorme liefde uit. Het licht is de poort naar de zielswereld.. Het is de weg naar huis.

3) Thuiskomen

Wanneer je aan het eind van de tunnel bent dan ontmoet je daar je geliefden. Deze staan jou hier op te wachten om je een gevoel van thuis te geven. Als ziel ben je op dit moment nog sterk verbonden met het lichaam dat je achtergelaten hebt en je mist dit. De familieleden die je hier ziet willen zorgen dat je je weer thuisvoelt. Het kunnen je opa of oma zijn, familie of vrienden die overleden zijn, maar het zijn niet enkel familieleden van je huidige leven. Het zijn zielen die deel geweest zijn van jouw zielsevolutie. Ze hebben allemaal een rol gespeeld in een van jouw levens. Als ziel herken je hen ook meteen en dit geeft je een diep dankbaar en gelukkig gevoel van thuiskomen.

Als ziel heb je geen lichaam meer. Je bent pure energie maar je kunt elke vorm aannemen. Ook wordt de vorm van de zielen die jij ziet bepaalt door hoe jij hen verwacht te zien want de kracht van je gedachten is hier heel sterk en manifesterend.
Het welkomstcomité begroet je en je ervaart hun liefde.
Niet elke ziel heeft een welkomstcomité bij aankomst. Oudere verder gevorderde zielen die al vele malen geïncarneerd zijn hebben deze troost en bevestiging niet nodig en gaan gelijk door naar de volgende stap.

4) De heling en Oriëntatie fase

Nadat we verwelkomd zijn door onze verwanten gaan we door naar de heelkamers. Dit zijn geen echte kamers, maar alles is een energiesfeer. In deze sfeer krijg als het ware en lichtdouche van kleuren die specifiek op jou gericht zijn. Je krijgt hiermee nieuwe energie. Een leven lang werken in een lichaam en brein kan zwaar zijn voor een ziel. Je doet veel ervaringen op en sommige ervaringen kunnen lang bijblijven. In deze heelkamers kom je om hiervan te herstellen en je energie te vernieuwen.

Direct hierna ga je door naar je Gids voor een zelfevaluatie. Dit is de Gids die in elke leven bij je is en die jou het beste kent. Dit is de oriëntatiefase. Hier kijk je met je Gids naar je laatste leven. Naar je gelukkige momenten, naar de nare gebeurtenissen. Je bepreekt wat je anders had kunnen doen.
Je ziet je leven voor je in een soort scherm. Het is een film van je geboorte tot je dood als mens. Hier zie je tot in detail hoe je het leven aangepakt hebt. Het is een diepe les. Hier worden gelijk de lessen vastgelegd die je in een volgend leven weer uit moet werken. Maar eerst mag je uitrusten en genieten van het thuiszijn.

Deze orientatiefase is nuttig tijdens de SoulKeysessie. Hier worden gevoelens en overtuigingen blootgelegd die ook in je huidige leven een rol spelen.

5) Je zielsverwantengroep

Na de oriëntatiefase komen de aangekomen zielen allemaal bij elkaar in een soort grote zee van lichtjes.
Er hangt een verwachtingsvolle sfeer. De zee draait en kolkt en heeft vele “riviertjes die naar buiten toe stromen. Als ziel wordt je vanzelf naar zo’n zijriviertje geleid, als een afrit uit de grote zee nu op een energiestroom die bij jou past en die jou langzaam meeneemt naar je eigen thuis.
Aan het einde zie je cluster van lichtjes bij elkaar hangen, Dit wordt door cliënten omschreven als druiventrossen. Een zo’n cluster is van jou en daar ontmoet je je zielsverwanten.
Dit zijn zielen die tegelijkertijd als ziel geboren werden en hun ontwikkeling gaan gelijk op. De zielswereld heeft diverse stadia van ontwikkeling. Deze bespreek ik in een ander blog.
je voelt je thuis, diep geliefd en gerespecteerd.

6) De raad van Oudsten

Sommige zielen gaan bij thuiskomt gelijk door naar de raad van Oudsten. Hier is een vergelijkbaar zelfevaluatie gesprek , enkel nu niet met je Gids, maar met zielen die heel ver ontwikkeld zijn.
De raad bestaat uit 3 tot 7 leden die in een halve boog aan tafel zitten. Jij staat daar in het midden voor en je Gids staat links schuin achter je. Veel zielen ervaren angst hiervoor omdat ze nog de herinneringen van het Aardse leven hebben en bang zijn om veroordeeld te worden. Maar de raad is er vol liefde en begrip. Vanuit een diepe wijsheid wordt er weer naar je leven gekeken en wordt er gekeken naar hoe je het anders aan had kunnen pakken. Er wordt gekeken naar de lessen die je er uit kunt leren.

7) Verder leren

Nu kun je verder leren. Nu je thuis bent is dit niet een periode van niets doen en enkel liefde en geluk ervaren. Er wordt gewerkt. De lessen die jij als ziel moet leren in het leven worden hier uitgewerkt. Je krijgt er les van gidsen en leraren. Dit gaat door totdat je er klaar voor ben om al het geleerde op Aarde toe te passen.