Thuiskomen bij de Oerbron

Thuiskomen bij de Oerbron

thuis bij Oerbron

Schilderij van Kerolos Safwat

Thuiskomen bij de Oerbron

Als je na een leven op Aarde terugkomt bij de Oerbron dan is dat de meest heugelijke dag in je leven.
Elke ziel is zeer verheugd als hij naar huis mag.
Daar kom je weer geheel in het éénzijn met de Oerbron. En In dat  éénzijn ervaar je het samenzijn met je overleden geliefden en zielsverwanten.
Hier kun je het leven op Aarde achter je laten.
De dualiteit die je daar zo gevangen hield maar ook zoveel diepe ervaringen gaf.
Het was het leven dat je zelf gekozen had want juist die dualiteit op Aarde geeft je zoveel ervaringen. En daar kwam je voor.

Nu is het tijd om uit te rusten, om je weer dicht bij je Oerbron te voelen.
Nu niet zelf ervaren maar de ervaringen van al de zielen  te voelen die gematerialiseerd zijn.
Om dan na een tijd je weer voor te bereiden op een nieuw uitdagend leven.
Welkom lieve ziel, Je bent thuis bij de Oerbron.

 

 

 

 

 

Contact met je overleden dierbare

Contact met je overleden dierbare

Wanneer je dierbare overlijdt is dit een groot gemis. Onze sterkste wens is contact te blijven houden. En dit kan. Ook al is het lichaam er niet meer, de ziel van de overledene is er nog wel en deze leeft eeuwig. De ziel heeft zelf na het overlijden een hele sterke wens om te troosten en wil graag zien dat de levenden zich kunnen redden. Dan pas heeft het de rust verder te reizen naar zijn werkelijke thuis: de zielswereld.

Er zijn veel manieren waarop een ziel probeert contact te maken na het overlijden van het lichaam. Dit lukt echter enkel als je er voor open staat. Een ziel kan je niet bereiken als je een negatieve energie bij je draagt. Negatieve energie vormt een blokkade.

Vormen van negatieve energie zijn: diep verdriet, diepe boosheid of woede, diepe frustratie, haatgevoelens of sterke twijfel.
Het is begrijpelijk dat je diep verdriet hebt en het is heel normaal. Maar als je dit contact graag wilt troost jezelf dan met de wetenschap dat het mogelijk is. Denk bij een overlijden daarom ook aan de mogelijkheid van contact. Weet dat ook al is de ziel niet meer in het lichaam en kan de persoon dus lijfelijk niet meer bij je zijn, toch is die persoon er nog steeds en wil hij graag contact. Probeer hier wat kracht in te vinden zodat het je verdriet wat minder maakt. Hierdoor stel je je meer open.

Manieren waarop de ziel contact kan maken met de achtergebleven dierbaren:

  • Door zijn energie te richten op een speciale plek op het lichaam. Dat zijn met name de plekken die extra gevoelig zijn. Bv. achter je oor of in je nek.
  • Door energie te verstrooien zodat dit alle kanten opschiet en een straal ervan bij de verdrietige persoon terecht komt. Hierdoor kun je ineens een gevoel opmerken of een beeld krijgen dat met de overledene te maken heeft en jou een vorm van troost geeft.
  • Door energie te richten op een bijzonder voorwerp zodat dit ineens in de gedachte komt van de levende persoon. Dit voorwerp heeft een bijzondere rol gespeeld en de levende persoon zal ineens herinneringen naar boven halen als ze dit voorwerp ziet. Let op gedachtes die ineens in je op komen. Zo kun je ineens denken aan die ring die van de overledene was en in dat laatje ligt, of die ene foto die voor de overledene zo speciaal was. Als zoiets in je gedachte komt en je dat een vorm van troost geeft dan weet je dat de ziel van de overledene dit gestuurd heeft en jou zo wil helpen om verder te gaan in het leven.

Wil je contact ervaren met je overleden dierbare direct na het overlijden, stel je dan open hiervoor. Geef aandacht aan je lichaam en let erop of je ergens een aanraking ervaart of gevoel ervaart.

Een van de meeste gebruikte manieren voor een ziel om de levenden te bereiken is door te wachten tot diegene in een droomstaat is. In de droomstaat is het verdriet dat je voelt een stuk minder en hierdoor is het voor de ziel veel makkelijker jou te bereiken.

Vergevorderde zielen zijn in staat een droom te creëren.  Een minder gevorderde ziel gebruikt een bestaande droom om daar in te stappen. Het zogenaamde droomweven. Zo kun je in een droom ineens je overleden dierbare zien. Dit is geen wensdenken. Het is een bewust contact van de ziel. De ziel stuurt in een droom tevens sterke verjongende energie naar het bewustzijn van de levende persoon zodat deze zich de droom kan herinneren.

Ik hoop dat het je lukt contact te krijgen.

De weg van de thuiskomende ziel

De weg van de thuiskomende ziel

Wat gebeurd er met onze ziel als we doodgaan? Waar gaat de ziel naar toe en wat ervaart de ziel?
Waar is mijn thuis en hoe is het daar?
Wanneer ons lichaam doodgaat dan maakt onze ziel zich los van het lichaam en vertrekt het naar de thuiswereld. Deze reis kun je in 7 stappen verdelen.

1) Dood en het loslaten

Bij een sterven, of dit nu een bijna dood ervaring is of een werkelijk sterven , maakt de ziel zich los van het lichaam en kun je dat lichaam onder je zien. Een ziel die zijn lichaam ziet ervaart dit in eerste instantie vaak als een onbekend lichaam. Je ervaart de mensen eromheen en beseft dan pas dat het jouw lichaam was waar de mensen nu over treuren. Je kunt er frustraties over ervaren of boosheid als de dood onverwacht kwam of op een nare manier. Deze gevoelens ebben langzaam weg naarmate je dichter naar het licht toegaat.

2) De tunnel van licht

Wanneer mensen doodgaan dan vertellen zij altijd over een fel wit licht in de verte dat hen aantrekt. Een licht van liefde en vrede. Je voelt de kracht aan je trekken; alsof er een grote magneet is en langzaam zweef je naar het licht toe. Het straalt een enorme liefde uit. Het licht is de poort naar de zielswereld.. Het is de weg naar huis.

3) Thuiskomen

Wanneer je aan het eind van de tunnel bent dan ontmoet je daar je geliefden. Deze staan jou hier op te wachten om je een gevoel van thuis te geven. Als ziel ben je op dit moment nog sterk verbonden met het lichaam dat je achtergelaten hebt en je mist dit. De familieleden die je hier ziet willen zorgen dat je je weer thuisvoelt. Het kunnen je opa of oma zijn, familie of vrienden die overleden zijn, maar het zijn niet enkel familieleden van je huidige leven. Het zijn zielen die deel geweest zijn van jouw zielsevolutie. Ze hebben allemaal een rol gespeeld in een van jouw levens. Als ziel herken je hen ook meteen en dit geeft je een diep dankbaar en gelukkig gevoel van thuiskomen.

Als ziel heb je geen lichaam meer. Je bent pure energie maar je kunt elke vorm aannemen. Ook wordt de vorm van de zielen die jij ziet bepaalt door hoe jij hen verwacht te zien want de kracht van je gedachten is hier heel sterk en manifesterend.
Het welkomstcomité begroet je en je ervaart hun liefde.
Niet elke ziel heeft een welkomstcomité bij aankomst. Oudere verder gevorderde zielen die al vele malen geïncarneerd zijn hebben deze troost en bevestiging niet nodig en gaan gelijk door naar de volgende stap.

4) De heling en Oriëntatie fase

Nadat we verwelkomd zijn door onze verwanten gaan we door naar de heelkamers. Dit zijn geen echte kamers, maar alles is een energiesfeer. In deze sfeer krijg als het ware en lichtdouche van kleuren die specifiek op jou gericht zijn. Je krijgt hiermee nieuwe energie. Een leven lang werken in een lichaam en brein kan zwaar zijn voor een ziel. Je doet veel ervaringen op en sommige ervaringen kunnen lang bijblijven. In deze heelkamers kom je om hiervan te herstellen en je energie te vernieuwen.

Direct hierna ga je door naar je Gids voor een zelfevaluatie. Dit is de Gids die in elke leven bij je is en die jou het beste kent. Dit is de oriëntatiefase. Hier kijk je met je Gids naar je laatste leven. Naar je gelukkige momenten, naar de nare gebeurtenissen. Je bepreekt wat je anders had kunnen doen.
Je ziet je leven voor je in een soort scherm. Het is een film van je geboorte tot je dood als mens. Hier zie je tot in detail hoe je het leven aangepakt hebt. Het is een diepe les. Hier worden gelijk de lessen vastgelegd die je in een volgend leven weer uit moet werken. Maar eerst mag je uitrusten en genieten van het thuiszijn.

Deze orientatiefase is nuttig tijdens de SoulKeysessie. Hier worden gevoelens en overtuigingen blootgelegd die ook in je huidige leven een rol spelen.

5) Je zielsverwantengroep

Na de oriëntatiefase komen de aangekomen zielen allemaal bij elkaar in een soort grote zee van lichtjes.
Er hangt een verwachtingsvolle sfeer. De zee draait en kolkt en heeft vele “riviertjes die naar buiten toe stromen. Als ziel wordt je vanzelf naar zo’n zijriviertje geleid, als een afrit uit de grote zee nu op een energiestroom die bij jou past en die jou langzaam meeneemt naar je eigen thuis.
Aan het einde zie je cluster van lichtjes bij elkaar hangen, Dit wordt door cliënten omschreven als druiventrossen. Een zo’n cluster is van jou en daar ontmoet je je zielsverwanten.
Dit zijn zielen die tegelijkertijd als ziel geboren werden en hun ontwikkeling gaan gelijk op. De zielswereld heeft diverse stadia van ontwikkeling. Deze bespreek ik in een ander blog.
je voelt je thuis, diep geliefd en gerespecteerd.

6) De raad van Oudsten

Sommige zielen gaan bij thuiskomt gelijk door naar de raad van Oudsten. Hier is een vergelijkbaar zelfevaluatie gesprek , enkel nu niet met je Gids, maar met zielen die heel ver ontwikkeld zijn.
De raad bestaat uit 3 tot 7 leden die in een halve boog aan tafel zitten. Jij staat daar in het midden voor en je Gids staat links schuin achter je. Veel zielen ervaren angst hiervoor omdat ze nog de herinneringen van het Aardse leven hebben en bang zijn om veroordeeld te worden. Maar de raad is er vol liefde en begrip. Vanuit een diepe wijsheid wordt er weer naar je leven gekeken en wordt er gekeken naar hoe je het anders aan had kunnen pakken. Er wordt gekeken naar de lessen die je er uit kunt leren.

7) Verder leren

Nu kun je verder leren. Nu je thuis bent is dit niet een periode van niets doen en enkel liefde en geluk ervaren. Er wordt gewerkt. De lessen die jij als ziel moet leren in het leven worden hier uitgewerkt. Je krijgt er les van gidsen en leraren. Dit gaat door totdat je er klaar voor ben om al het geleerde op Aarde toe te passen.