fbpx
Thuiskomen bij de Oerbron

Thuiskomen bij de Oerbron

thuis bij Oerbron

Schilderij van Kerolos Safwat

Thuiskomen bij de Oerbron

Als je na een leven op Aarde terugkomt bij de Oerbron dan is dat de meest heugelijke dag in je leven.
Elke ziel is zeer verheugd als hij naar huis mag.
Daar kom je weer geheel in het éénzijn met de Oerbron. En In dat  éénzijn ervaar je het samenzijn met je overleden geliefden en zielsverwanten.
Hier kun je het leven op Aarde achter je laten.
De dualiteit die je daar zo gevangen hield maar ook zoveel diepe ervaringen gaf.
Het was het leven dat je zelf gekozen had want juist die dualiteit op Aarde geeft je zoveel ervaringen. En daar kwam je voor.

Nu is het tijd om uit te rusten, om je weer dicht bij je Oerbron te voelen.
Nu niet zelf ervaren maar de ervaringen van al de zielen  te voelen die gematerialiseerd zijn.
Om dan na een tijd je weer voor te bereiden op een nieuw uitdagend leven.
Welkom lieve ziel, Je bent thuis bij de Oerbron.

 

 

 

 

 

Hoe kan ik mijn huilbaby helpen?

Hoe kan ik mijn huilbaby helpen?

Hoe kan ik mijn huilbaby helpen?

Huilt jouw baby veel? Is hij/zij zo onrustig maar weet je niet waarom?

Het is heel normaal dat baby’s met huilen aangeven dat ze bv honger hebben, moe zijn of zich ongemakkelijk voelen, ergens pijn hebben. Soms huilt een baby erg veel. En dat kan weer spanning geven.

Maar de zielen van de baby’s zijn gekomen vanuit de geestelijke wereld en moeten heel erg wennen in deze aardse wereld. Het is helemaal niet erg als een baby huilt, het is wel belangrijk dat we goed luisteren.

Even naar de situatie kijken

Als ouders zijn we soms te gehaast om te voelen wat ons kindje nodig heeft. We hebben het druk met werk en  hebben soms zelf allerlei gevoelens en irritaties. Maar een baby voelt de onuitgesproken conflicten tussen de ouders. Het voelt de spanning. Omdat ziel zo gewend is aan liefde en acceptatie is emotionele spanning voor de baby heel onrustig en onbegrijpelijk. De ziel is hier niet aan gewend. En protesteert. Dus gaat je baby huilen. Maar in onze maatschappij is huilen niet geaccepteerd dus we negeren een deel van dit gehuil. Hierdoor krijgt je baby de boodschap: dat huilen niet goed is. dat hij niet gezien wordt of erkend.

Maar waarom huilen sommige baby’s zoveel?

Vanuit de spirituele wereld gezin is er een verklaring : jonge baby’s missen de intense liefde van de zielswereld en de vrijheid daar en hun ziel heeft veel moeite met de beperkingen in het lichaam. Hierdoor ontstaan er ongemakkelijke en verdrietige gevoelens.

Een kind heeft een geestelijke oorsprong en heeft afscheid genomen van gelijkgestemde zielen, hier weet de baby nog niet of hij (h)erkend wordt en gezien wordt in wie hij/zij is. Vaak voelt een baby zich niet gezien want wij zijn als ouders vaak  bezig met onszelf. Daardoor blijft hij verlangen naar de geestelijke wereld. Dit gemis uit zich in gehuil.

De ziel van de baby moet heel erg wennen aan het lichaam en staat nog volledig in contact met de zielswereld tot een jaar of 2. Tijdens deze periode ervaart het kind de emoties en gevoelens van de mensen om hem heen als zijn eigen want het kan nog geen onderscheid maken tussen jij en ik.  Daarna begint het bewustzijn van het kind te ontwikkelen en wordt langzaam de deur naar de zielswereld een beetje dichter gezet. Maar er kunnen diverse reden zijn waarom een baby huilt;

baby boy

Lichamelijke reden van huilen:

 • Allergie, bv jeuk voor waspoeder, of stoffen
 • Ze hebben het te koud of te warm
 • Er is een gluten overgevoeligheid, dus zijn er darmkrampjes.
 • Er kunnen te scherpe of harde geluiden zijn. ( denk aan bv de tv)
 • een gevoelige baby kan last hebben van elektriciteit (bijvoorbeeld als zijn bedje dicht bij stopcontacten staat)

Gevoelsmatige reden van huilen:

 • De baby voelt afstand van de moeder nu hij niet meer in haar buik zit.
 • De baby moet de geboorte verwerken als deze bv moeilijk gegaan is.
 • Het kan zijn dat de baby zich onveilig voelt bv omdat er veel spanning in huis is, en hij mist hier het contact met de moeder die hem geruststelt.
 • De baby is gewend in de baarmoeder aan geluiden en ervaringen en mist deze als zijn kamertje misschien te stil is.
 • Soms zijn er weer juist teveel indrukken waardoor gevoelige baby’s snel overprikkeld raken.

Spirituele reden van huilen:

 • De baby heeft net afscheid genomen van de geestelijke wereld en heeft soms heimwee naar de geestelijke wereld
 • De baby is in zijn ziel volwassen en heeft volwassen en kinderlijke behoeften aan communicatie
 • De ziel is met een reden naar Aarde gekomen en wil ook de ouders liefde schenken en hen ondersteunen in hun levensmissie, maar dit wordt vaak niet gezien.
 • De baby heeft behoefte aan rust en stilte momenten, bijvoorbeeld in de natuur en mist dit.
 • De baby staat nog volop in contact met de liefdevolle zielswereld en wil diezelfde liefde en erkenning ook graag op Aarde en huilt om dit gemis.

ouders met baby liefde
Hoe ga je praktisch om met het huilen.

Nu je weet welke redenen er allemaal kunnen zijn voor huilen kun je het beste in afstemming op je baby naar je baby toegaan en checken in je gevoel wat de reden kan zijn voor het huilen
Eerst check je alle lichamelijke redenen.
Daarna onderzoek je met je intuïtie de gevoels- en spirituele oorzaken.
Hierdoor leer je steeds meer te vertrouwen op je gevoel.
Wees je bewust van je eigen gevoelens en emoties. Wat speelt er in jou? Wat speelt er tussen jou en je partner of tussen andere gezinsleden?  Accepteer dat negatieve emoties gehoord en gezien willen worden. En zoek hulp als je hieraan wilt gaan werken. Want je baby voelt deze spanning. De baby voelt jouw onverwerkte emoties en reageert daarop omdat het als zijn/haar eigen emoties aanvoelt. Zit er verdriet of boosheid in jou dan kun je dat in je baby terugzien.

Probeer dus niet om het huilen van je baby te doen stoppen, maar probeer je baby te helpen door aandacht te hebben. Je heeft hierbij non verbaal de boodschap dat je je kindje ziet en erkent. Je erkent dat je kindje verdrietig of boos mag zijn. Want ook jouw eigen emoties mogen er zijn!

Contact maken met de Ziel van je baby

Huilt jouw baby nog steeds En heb je al van alles geprobeerd? Probeer dan een zielsgesprek met je huilbaby. Via een geleide visualisatie ga je naar de zielswereld en ontmoet je de ziel van je kindje. Hier kun je nu te weten komen wat de reden is voor het huilen en kun je gerichter gaan helpen. Het geeft je diepe inzichten in wat er allemaal speelt en waarom je kindje zo huilt.

Overdenking:

Je kindje is een ziel dat een lichaam omvat. Dat is de reden waarom baby’s zo lief zijn en open. Zo puur. Je kijkt regelrecht naar de prachtige eigenschappen van de ziel. Erken die en koester die. Zie wat een wonder je baby eigenlijk is. Een ziel die er bewust voor gekozen heeft een leven op aarde aan te gaan  en nu in jouw baby de ervaringen gaat ervaren. Geef je kindje de liefde en ondersteuning en laat hem/haar zijn wie ze zijn. Geef je kindje de liefde, de vrijheid, de erkenning en help hem/haar de mogelijkheden van het leven te zien.

 

Je kind ontmoeten voor de conceptie

Je kind ontmoeten voor de conceptie

Ver voordat de conceptie plaatsvindt en de ziel zich verbindt met zijn fysieke vorm is er al sprake van interactie tussen ouders en kind. De ziel voelt zich aangetrokken tot een bepaalde moeder, vader of allebei of kiest bewust een gezin waar het zijn doelen kan verwezenlijken. Als de ziel heeft gekozen waar en bij wie hij wil incarneren verbindt hij zich met zijn toekomstige ouders. Hij is vanaf nu bij hen aanwezig en zal hen begeleiden naar het moment van de conceptie. Dit alles om er voor te zorgen dat op dat moment de situatie perfect is voor de ziel om zijn reis te beginnen.

Zoals de geboorte een levensbepalende indruk achterlaat in het wezen van kind en daarmee de basis legt voor zijn verder leven op aarde, zo is ook het moment van conceptie van wezenlijk belang. De manier waarop de ziel voor het eerst contact maakt met de fysieke materie is de blauwdruk voor zijn verdere aardse ervaring. De conceptie is daarmee een eerste geboorte in fysieke vorm, terwijl de werkelijke geboorte gaat over de manifestatie van die fysieke vorm als eigen individu op aarde.

Veel ouders zijn zich tegenwoordig bewust van de invloed van zwangerschap en geboorte op het verdere leven van hun kind. Ze doen er tijdens de zwangerschap bewust alles aan om de beste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van hun kind. Datzelfde geldt ook voor de preconceptie fase. Die kunnen we met een soortgelijke bewustwording tegemoet treden. Hoe optimaler de omstandigheden zijn, hoe vrijer en makkelijker de overgang is voor een ziel naar de dichtheid van de materie. Want dat is niet altijd even makkelijk. Het afdalen in dichtheid en frequentie is een noodzakelijke weg die veel aanpassing van de ziel vraagt. Het enorme licht en veld van de ziel zal zijn weg moeten vinden naar een fysieke expressievorm met minder vrijheid en ruimte. Dat is de reden dat een ziel tijdens de zwangerschap er nog regelmatig voor zal kiezen om buiten de baarmoeder in zijn oorspronkelijke veld te verblijven. Vanuit daar kan het langzaam wennen aan zijn nieuwe bestaansvorm. Een liefdevolle en begripvolle aanwezigheid van de ouders waarin deze zich bewust zijn van deze reis kan deze weg en daarmee het begin van een nieuw leven op aarde vrijer en liefdevoller maken.

Een soortgelijke transitie treedt ook op onderweg naar het moment van conceptie. Om de verbinding aan te gaan met zijn allereerste fysieke vorm van versmelting tussen eicel en zaadje zal de ziel zijn frequentie dusdanig moeten verlagen. Dat is een uitdaging waarin de ziel wordt begeleid door zijn engelen en lichtwezens van zijn zielengroep. Maar ook als ouder kan je je kind daarbij helpen. Kan je je voorstellen dat het voor een ziel zachter en liefdevoller binnenkomen is op een plek waar zijn ouders al klaar staan om hem te ontvangen? Dat het makkelijker binnenkomen is als de ouders zelf al veel van hun trauma’s hebben geheeld zodat ze niet meer van invloed zijn op de binnenkomende ziel? Kan je je voorstellen dat een ziel zich zoveel meer welkom en geliefd voelt als de ouders ook al voor de conceptie met liefde hun kind verwelkomen? Dat zijn dingen die de reis van een ziel een stuk gemakkelijker kunnen maken. De ziel voelt zich dan welkom en kan het vertrouwen in zichzelf laten groeien.

Voor ouders is dat niet altijd even makkelijk. Misschien zijn ze zich helemaal niet bewust van de reis die hun kind voor de conceptie al gaat. Soms hebben de ouders het gevoel dat ze geen invloed hebben op de natuur of dat de trauma’s te overweldigend zijn. Soms voelen ze hun kind al langer bij zich maar worden ze niet zwanger. Soms begrijpen ze helemaal niet waarom ze niet zwanger kunnen worden. Maar het gaat er nu net om daarin je verantwoordelijkheid te nemen en te zien dat je wel degelijk van invloed bent op de manier waarop jouw kindje bij je komt. Alleen al door aanwezig te zijn en je te openen voor je kindje zorgt al voor een heel nieuwe ervaring. En dan bedoel ik helemaal openen, met alle pijn en verdriet en trauma’s die op dat moment naar boven komen. Als je je werkelijke openstelt voor het ontvangen van een kindje kan dat gevoelens bij je oproepen. Het gevoel dat je het niet verdient of niet waard bent, angst dat je geen goede ouder zal zijn, de angst dat je toch niet zwanger zal worden na zoveel jaren van proberen, de angst om weer een kindje te verliezen. Welke angst, pijn of verdriet dat ook mag zijn door je te openen voor je nieuwe kindje zeg je daarmee ook ja tegen al deze gevoelens. En deze gevoelens hebben de ruimte nodig, zodat er ruimte kan ontstaan. Ruimte in jou om een ziel te kunnen ontvangen.

Soms is de reis tot aan conceptie al genoeg voor een ziel om te ervaren. De ziel zal dan zijn energie terugtrekken met als gevolg dat zijn lichaam in wording sterft. Voor de ouders kan dit een heftige ervaring zijn. Om zo vroeg al hun kindje te verliezen. Maar er zijn vele perspectieven. De ziel zal het misschien jammer vinden om niet bij jullie te komen, tegelijk blijft het trouw aan zijn eigen weg. Wij, hier op aarde, ervaren zo’n verlies als intens verdrietig. De ziel weet dat alles licht is en niets eindig. Het ervaren van dit verlies kan in de ouders nieuwe poorten openen. Poorten om een nieuwe ziel met al zijn licht de ruimte te geven. De ziel is daarmee dienstbaar geweest aan de ouders en zijn eventuele broertje of zusje. In sommige gevallen bereid hij zijn eigen weg voor en komt hij opnieuw bij zijn ouders om nu wel geboren te worden.

Elke aanstaande vader en moeder en heeft zijn eigen proces onderweg naar de conceptie. Daarnaast is er een gezamenlijk proces. De nieuwe ziel wil niets liever dan ontvangen worden in de juiste, door hem gekozen omstandigheden en zal er daarom ook alles aan doen om zijn ouders te laten ervaren wat nodig is om bij hen te komen. De ziel doet dit met uiterste toewijding en liefde. Weet dus als ouders dat je deze weg niet alleen gaat en dat je kindje nu al bij je is. Samen met alle engelen en lichtwezens die jullie ondersteunen op deze prachtige weg van bewustwording en liefde.

( Credits to Suzanne van der Laan )