Genezen door een helende intentie

Genezen door een helende intentie

In het Boek Het intentie effect; schrijft Lynne McTaggart over de kracht van de intentie van uit een groep. Aan de hand van veel wetenschappelijke onderzoeken over de kracht van helende intentie neemt ze je mee naar een verbluffende wetenschap. Uit de onderzoeken blijkt dat wanneer mensen in groepen van minimaal 6 personen bij elkaar komen en op hetzelfde moment een sterke helende intentie uitzenden dat dit de meest krachtige healing is die je kunt krijgen.  Krachtig omdat de healing vooral ontstaat door een effect van liefde en mededogen. Zowel voor de ontvanger als voor de zenders is de healing krachtig want na het zenden van de helende intentie ervaren ze zelf meer rust in hun leven, de contacten met hun medemens worden makkelijker, geldproblemen lossen op, gezondheid verbetert etc. Dit effect ontstaat door de wet van wederkerigheid en gelijkwaardige energie waardoor je de energie die je uitstuurt ook weer terug ontvangt.

Wanneer iemand om genezing vraagt trilt je eigen behoefte aan genezing diep in je mee. Elke keer dat je deelneemt aan een healing als zender en van uit liefde en mededogen de ander heelt, ontvang je de helende energietrilling ook en heel je een deel van jezelf.

Tijdens de experimenten ervoeren vele deelnemers bijzondere sensaties: warmte, tintelingen, het gevoel dat de tijd stil stond, extase, etc. Velen beschrijven een overweldigend gevoel van eenwording met de andere deelnemers en een enorme betrokkenheid vanuit de ziel. Ze voelden zich verbonden met alles en iedereen, vanuit een gevoel van vreugde.Er worden golven van energie ervaren en ook ervoeren deelnemers dat er energieën om hen heen stonden. Ook opmerkelijk was dat de verschillende zenders hetzelfde beeld hadden gevisualiseerd van de ontvanger terwijl ze dat niet van elkaar wisten.

De dag na de healing groepen zijn er vaak al opmerkelijke healingen te zien. Zo gaven mensen aan dat ze geen slapeloze nacht meer hadden, dat hun rugpijn minder was, en zelfs iemand die ernstige scoliose had vertelde dat de pijn minder was en in de weken erna trok haar rug recht!
In de intentieverzoeken was er een oudere dame die erg veel last had van een gevaarlijk hoge bloeddruk en een onregelmatig slaand hart. Een week nadat de groep haar opgenomen had in hun intentie gaf ze aan dat de bloeddruk nu normaal was en haar hart geen afwijkingen meer vertoonde. Een man met een inoperabele keelkanker gaf na een week aan dat de scan aangetoond had dat zijn tumor geheel weg was.

Door als groep bezig te zijn met helende intenties, ga je meer synchroniciteit ervaren in je leven. Je hebt ‘toevallige’ ontmoetingen, mensen benaderen je liefdevoller, dingen vallen op z’n plek, etc.  Zo ervaren deelnemers dat iemand van wie ze al jaren niks meer had gehoord ineens contact opnam of kwam er plotseling een heel positief bericht dat een probleem oploste.

Maar als zender krijg je dus ook de helende intentie terug. Zo herstellen zenders ook van diverse problemen. Een vrouw vond er er haar droombaan mee en een man die een hersentumor had genas van zijn tumor .

Door samen gebruik te maken van de collectieve energie die vrijkomt als je gedachtekracht bundelt, maak je de wereld om je heen mooier, liefdevoller en je heelt anderen en jezelf.
Kom je ook een keer meedoen? Regelmatig houden we Intentie Healing Circles via de workshop Genezen vanuit Mededogen en Liefde. Kijk in de agenda voor een aankomende workshop datum.